Kontaktní formulář
Vyplňte prosím všechna požadovaná pole
Odeslat
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána
 
 
příznivá cena
 
Osobní přístup
 
Rychlost zpracování
 
příznivá cena
 

Hlavní činnosti

 
 
 

Doplňkové činnosti

 
 
 
 

Hlavní činnosti

 

Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)

Co je to průkaz energetické náročnosti budov a k čemu je potřebný?

Průkaz energetické náročnosti budov je vyžadován v případech, kdy chcete nemovitost prodat, pronajímat, provádět rozsáhlejší stavební úpravy nebo změnit vytápění.

Může sloužit jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu stávajícím majitelům a uživatelům objektu, realitním kancelářím i zájemcům o koupi či pronájem domu nebo budovy.

Průkaz energetické náročnosti budov vyjadřuje kolik energie budova spotřebuje při svém běžném provozu. Umožňuje tak jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie a nákladů na ně - podobně jako v případě elektrospotřebičů.

Výrazně tak přispěje ke stanovení optimální ceny nemovitosti a přispívá i ke snížení nákladů na případné renovace, protože doporučení energetického specialisty vede k optimálnímu řešení.

 

Jak získáte průkaz energetické náročnosti budovy?

Jednoduše - obraťe se na nás, napište nám nebo zavolejte. Naši energetičtí specialisté jsou připraveni jsou připraveni pomoci Vám se shromážděním pokladů a poskytnou Vám odborné i praktické rady k této problematice.

Průkaz energetické náročnosti budovy vyhotovujeme pro rodinné a bytové domy i budovy v sektoru výroby a služeb, a to na celém území ČR.

  Zpět na přehled služeb  
 
 

Zpracování podkladů pro žádosti programu "Nová zelená úsporám"

Na co je možné získat dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám?

V rámci tohoto programu můžete získat dotace na opatření pro úsporu v rodinných a bytových domech na:

 • komplexní rekonstrukce rodinných domů
 • dílčí rekonstrukce rodinných domů
 • výstavba nových pasivních rodinných domů
 • výměna a pořízení ekologických zdrojů energie pro rodinné domy - instalace tepelného čerpadla, instalace solárního systému, instalace systému nuceného větrání (rekuperace)
 • rekonstrukce bytových domů (pouze na území Prahy)
 • výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností v rámci celé ČR

 

Jak získáte dotaci z tohoto programu?

Jednoduše se obraťte na nás - stačí zavolat nebo poslat nám e-mail. Zpracujeme pro Vás veškeré podklady, které budete potřebovat k žádosti:

 • odborný energetický posudek vč. průkazu energetické náročnosti budovy
 • potřebnou projektovou dokumentaci
 • veškeré další podklady k podání žádosti

Naši specialisté jsou připraveni Vám pomoci i odbornými či praktickými radami, které Vám celý proces získání dotace zjednoduší a usnadní.

  Zpět na přehled služeb  
 
 

Zpracování podkladů pro žádosti programu "Kotlíkové dotace"

Nepropásněte příležitost pořídit si nový, úsporný kotel nebo tepelné čerpadlo výměnou za svůj starý topný zdroj a získejte dotaci až 127 500 Kč.

Pro koho je dotace určena?

„Kotlíkovou dotaci“ na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva mohou získat všichni majitelé rodinných domů, kteří včas a řádným způsobem splní požadavky pro její získání.

Dotace na výměnu kotlů v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které jsou příjemci dotace z Operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“. V jejich gesci je finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům – fyzickým osobám – za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje.

Na co je možné dotaci získat?

Dotace pokrývá nejen nový kotel nebo čerpadlo, ale také náklady na jeho instalaci včetně souvisejících stavebních prací, rozvod domovního plynovodu či otopné soustavy. Vztahuje se také na opatření na snížení energetické náročnosti budovy (tzv. „mikro“ energetická opatření), na náklady spojené se získáním PENB i na služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření.

Kolik peněz je možné získat?

Výše kotlíkové dotace 2017 je 70 – 85 % z uznatelných nákladů, jejichž strop je 150 000 Kč. Maximální výše příspěvku tak činí 127 500 Kč, stanovena je pevně dle účelu využití.

  Zpět na přehled služeb  
 

Doplňkové činnosti

 

Zjišťování úniků tepla pomocí termokamery

 • Zjistíme místa, kde dochází k největším únikům tepla
 • Zmapujeme tepelné mosty a špatná těsnění oken/dveří
 • Prověříme kvalitu a nedostatky nového zateplení
 • Najdeme místa, kde kondenzuje voda a hrozí vznik plísní
 • Ověříte si, zda je nutné provést doteplení fasády
 • Najdeme závady na elektroinstalaci (např. podlahové topení)
 • Termosnímky s popisem a přehledem teplot Vám můžeme poskytnout jako PDF, nebo samotné jako JPG soubor
Podívejte se, jak Vám mohou pomoci snímky z termokamery →
  Zpět na přehled služeb  
 
 

Odborné poradenství v oblasti energetické náročnosti budov

Máte jakýkoliv dotaz nebo problém v tomto oboru? Obraťte se na naše energetické specialisty, kteří Vám poskytnou odpovědi a řešení zejména v následujících oblastech:

 • poradenství pro veřejnost v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů
 • poradenství v oblasti zateplování budov, poradenství ke snižování energetické náročnosti
 • zpracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB)
 • termovizní měření vč. vyhodnocení a posouzení stavu budovy
 • dotační poradenství – Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace
  Zpět na přehled služeb  
 
 

Zpracování podkladů pro žádosti programu IROP

Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, v rámci kterého je možné žádat o podporu v programu IROP (Integrovaný regionální operační program) na snížení energetické náročnosti bytových domů mimo území hlavního města Prahy.

Kdo může žádat o podporu?
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

Na co je možné žádat o podporu?

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny
  Zpět na přehled služeb